Universitetet i OsloProgram for forskning og utredning
for et bærekraftig samfunn


Senter for utvikling og miljø
 
: Hjem
 
: Bærekraftig utvikling
 
: Bøker og Rapporter
: ProSusNett
 
: Om ProSus
: Ansatte
: Aktivitetskalender
 
: In English


ProSus
Senter for utvikling og miljø (SUM)
Universitetet i Oslo

Postboks 1116 Blindern, 0317 Oslo.
Besøksadresse: Sognsveien 68, 4. et.

Tlf: 22 85 89 00 Fax: 22 85 87 90
E-post: informasjon@prosus.uio.no

Lokal Agenda 21

[Sist oppdatert: 27.07.2005]
Lokal Agenda 21 er implementeringen av Agenda 21 på lokalsamfunnsnivå og tar utgangspunkt i kapittel 28 i Agenda 21. Et kort sammendrag av kapittel 28 på norsk er gjengitt i "Agenda 21 - en kort innføring" under overskriften "Lokale myndigheter", mens kapittel 28 i sin helhet er tilgjengelig på ProSus' nettsider om presentasjonen av Agenda 21. Fullversjonen er på engelsk.

Lokal Agenda 21 nasjonalt

Fredrikstadkonferansen i februar 1998 viste tegn på en økende interesse for Lokal Agenda 21 i norske kommuner. Konferansen samlet over 700 deltakere med et formål om å utarbeide et handlingsdokument for kommunene.
Konferansen ble betegnet som en betydelig suksess og endte med sluttdokumentet "Fredrikstaderklæringen".

Som en oppfølging av Fredrikstadkonferansen, og som en del av Norges forberedelse til 10-årsmarkeringen av Riokonferansen om miljø og utvikling, var Stavanger vertskapsby for en nasjonal mønstring for bærekraftig utvikling i oktober 2001: Synergi 21.

Gjennom Idébankens nettsted kan norske kommuner engasjere seg i LA21-arbeid ved å utveksle erfaringer, se hva andre gjør, og laste ned kursmateriell for lokal opplæring. Nettstedet er, som navnet på organisasjonen tilsier, en idébank for utveksling av erfaringer knyttet til bærekraftig utvikling og Lokal Agenda 21.

Tidligere ga nettstedet www.agenda21.no oppdatert informasjon om Lokal Agenda 21 aktivitet i Norge og internasjonalt. Det er for tiden ikke aktivt (5/7-2005) Kommunenes Sentralforbund (KS) har egne nettsider på LA21 og utgir tidsskriftet Lokal Agenda 21 - tidsskrift for lokalt miljøvern og bærekraftig utvikling i samarbeid med Miljøverndepartementet. Tidsskriftet kan bestilles fra SFT på telefon: 22 57 34 00.

Lokal Agenda 21 internasjonalt

Internettsidene til ICLEI (The International Council for Local Environmental Initiatives) er det beste stedet for informasjon om hva som skjer på LA21 internasjonalt. På ICLEIs nettsider finner du: "(...) information about Local Agenda 21 efforts, including best practises form around the world".

Gå til ICLEI her.

Andre nettsider med LA 21-materiale fra ProSus:

Nyttige Agenda 21-lenker i Norden & Baltikum:

Nettredaktør: Trygve Bjørnæs